Disclaimer

Thans hebben wij ook op onze website een copyright pagina melding dat niets op welke wijze dan ook van onze website af gekopieerd mag worden dan wel verveelvoudigd zonder schriftelijke aanvraag welke door ons geaccordeerd moet worden , in deze zijn de advocaten zelf fout bezig en bij herhaling van onterechte beschuldigingen aan ons adres of sommaties van bedragen welke wij meer zien als boetes, zullen wij hun op dezelfde wijze benaderen en sommaties neerleggen op hun adres.