Energetische Therapie

Energetisch Therapeut
Betty Piso

(06) 142 11 082
betty@gezondheidscentrumrijswijk.nl

Wat is Energetische Therapie?

Mensen bestaan uit cellen, celdelingen en DNA. Iedereen wordt geboren met zijn of haar trillingen. Er zijn processen in het leven, die storend kunnen werken op de energetische waarden van de cellen. De trillingen verlagen en hebben een slechter functioneren van de cellen tot gevolg.

De aandacht richt zich op de gehele mens, op zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau. Door invloeden vanaf het prilste begin, door o.a. opvoeding en omgeving, door ervaringen die soms diep ingrijpen in een mensenleven, door belastende factoren op elk denkbaar gebied, kan disharmonie ontstaan, die geestelijke of lichamelijke klachten met zich meebrengt.

Met haar helderziende gaven helpt Betty Piso inzicht te verwerven en situaties te doorgronden. Door middel van regressiemethoden kunnen oorzaken in het verleden worden belicht en getransformeerd. Met magnetiseren en het schoonmaken van energieveld, de aura en het reguleren van de chakra’s wordt de natuurlijke harmonie hersteld. Klachten worden verlicht of opgeheven.

Tevens werkt ze met Vita-producten. De energetische waarden van deze bijzondere producten verhogen de trillingen op celniveau, waardoor lichaam en geest weer in balans komen. De bereikte harmonie kan bestendigen en verder ontwikkelen.

Betty is gediplomeerd natuurkundig gezondheidsadviseuse en maakt zo nodig gebruik van o.a. natuurlijke producten en voedingssupplementen om het herstel te ondersteunen.

Afspraak maken?

Consulten per 60 minuten € 65,-

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (06) 142 11 082 of onderstaand contact formulier invullen.

    Naam (verplicht)

    Telefoonnummer (verplicht)

    E-mailadres

    Vraag